21/6/2010 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

21/06/2010 13:55  -  310 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  Παρασκευή 25 Ιουνίου και ώρα 20:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1.    Συμπλήρωση απόφασης  για ένταξη των παρακάτω έργων στο Ειδικό  Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  ΚΡΗΤΗ -ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με τα παρακάτω έργα:

-     Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης  τ.δ. Μ.Μουλιανών, 79.321,00 €

-     Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης  τ.δ. Εξω.Μουλιανών, 218.975,00 €

-     Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης  τ.δ. Λάστρου, 179.402,63 €

-     Ανάπλαση πλατείας τ.δ. Μέσα Μουλιανών, 120.000,00 €

-     Ανάπλαση πλατείας τ.δ. Ρούσσας Εκκλησιάς, 100.000,00 €

  2.   Έγκριση υποβολής πρότασης  στο Ε.Π. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Σ.Α.Α) με τίτλο: Ο.Σ.Α.Α. στις Ξεροκαμάρες-Κεντρική περιοχή πόλης Σητείας και  με συνολικό πρ/σμό 6.000.000,00 €

  3.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση δικτύων άρδευσης, πρ/σμού 12.000,00 € με αυτεπιστασία του Δημάρχου.

  4.   Κατανομή ποσού 29.855,15 € για δράσεις πυροπροστασίας.

  5.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Αποψίλωση αγροτικών δρόμων κατά την περίοδο της πυροπροστασίας, πρ/σμού 14.100,00 €

  6.   Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας Δήμου.

7.   Λήψη απόφασης για συγχρηματοδότηση με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς πρότασης υλοποίησης προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας από την « ΚΟΝΤΡΑ » στα πλαίσια του προγράμματος  « Υποστήριξη Πρωτοβουλιών για  Νέους 2010 ».

8.   Επιχορήγηση  Αναπτυξιακού Συλλόγου Μόχλου.

9.   Λήψη απόφασης για παραχώρηση του κοινοτικού κατ/τος Πραισσού στον Πολιτιστικό Σύλλογο για την προσωρινή στέγαση Μουσείου.

10. Επέκταση δημοτικού φωτισμού.

11. Αναμόρφωση πρ/σμού.

12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

                                                                       Η Πρόεδρος

                                                                                                       

                                                                     Κατερίνα Ζερβάκη