3/11/2010 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΟΧΛΟΥ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

03/11/2010 14:08  -  1258 αναγνώσεις

 

Παροχή διευκρινίσεων στον Αναπτυξιακό Σύλλογο Μόχλου

και στο Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Μόχλου

Σχετικά με τα αναφερόμενα στο από 25/10/2010 ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) που μας απευθύνατε, επιθυμούμε να σας διευκρινίσουμε τα εξής :

 

-       Είναι λάθος να συσχετίζονται το έργο της Αποχέτευσης Αχλαδίων με το έργο της Αποχέτευσης του Μόχλου, και αυτό γιατί :

Το έργο Αποχέτευσης Αχλαδίων και Παρασπορίου είχε έτοιμη τη μελέτη του εσωτερικού δικτύου (που ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό από το Δήμαρχο Νίκο Κουρουπάκη) καθώς και των καταθλιπτικών αγωγών (που ανατέθηκε από το τότε Συμβούλιο Περιοχής) με αποδέκτη το Βιολογικό Σκοπής. Η κατασκευή του προεντάχθηκε στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, όμως δυστυχώς δε μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε οριστική ένταξη ώστε να υλοποιηθεί, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Περιβαλλοντικοί όροι που είχαν εκδοθεί για το Βιολογικό Σκοπής δεν προέβλεπαν την υποδοχή των λυμάτων Αχλαδίων και Παρασπορίου. Από το έτος 2008 όμως έχουμε αναθέσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για compact σύστημα επεξεργασίας λυμάτων των 2 οικισμών και με την ολοκλήρωσή της το έργο θα μπορεί να προχωρήσει κανονικά.  

Το έργο Αποχέτευσης του Μόχλου, μελετάται σήμερα όπως γνωρίζετε πλήρως ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικά : Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο συλλεκτήριων αγωγών, καταθλιπτικοί αγωγοί, αντλιοστάσια, compact σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, αγωγοί τελικής διάθεσης. Στη σύμβαση επίσης προβλέπεται και η Περιβαλλοντική αδειοδότηση για όλα τα παραπάνω, ώστε να αποφευχθούν οι όποιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Αρκεί βέβαια και οι τοπικοί φορείς – όπως εσείς – να συμβάλλετε άμεσα στην εξεύρεση κοινώς αποδεκτής θέσης για τη χωροθέτηση του  compact συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων.

 

-       Όσον αφορά το Λιμενικό Καταφύγιο Μόχλου στα Λιμενάρια και για τα «χάλια» που όπως σωστά αναφέρετε αυτό έχει, θα πρέπει να απευθυνθείτε στους εκπροσώπους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου η οποία έχει την ευθύνη της εκτέλεσης του έργου για να λάβετε τις απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Πάντως εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι αξιοποιώντας τις νέες αρμοδιότητες που μας δίνει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ από την 1/1/2011 με την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας που ήδη έχουμε συστήσει, θα αποκαταστήσουμε όλες τις ελλείψεις και τις κακοτεχνίες του έργου σε συνεργασία με φορείς όπως εσείς, τη γνώμη και την άποψη των οποίων πάντα ακούμε με προσοχή και σεβόμαστε.  

                                                                                              

                                                           Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας