11/5/2010 Σύσκεψη στο Δήμο Σητείας για τα Σχέδια Πολης Αγιά Φωτιά και Πετρά

11/05/2010 12:10  -  360 αναγνώσεις

 

    Την Παρασκευή  7/4/2010 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του Δήμου Σητείας με θέμα την εξέλιξη των σχεδίων πόλης στους οικισμούς Αγιά Φωτιά και Πετρά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σητείας κ. Νίκος Κουρουπάκης, ο κ. Σταύρος Καναβάκης ως εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και  αρμόδιος υπάλληλος. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέλιξη των Πολεοδομικών μελετών των οικισμών Πετρά και Αγιά Φωτιάς, για τα τεχνικά προβλήματα των οποίων αποφασίστηκαν οι λύσεις που κρίθηκαν ως ενδεδειγμένες για την ολοκλήρωση των 2 αυτών κρίσιμων για την περιοχή μας μελετών.

   Συγκεκριμένα για την περιοχή του Πετρά, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού γραμμών αιγιαλού και παραλίας η οποία προχωρεί με πρωτοβουλία του Δήμου, θα ανατεθεί από το Δήμο και η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας που απαιτείται να προηγηθεί πριν την ολοκλήρωση της Πολεοδομικής μελέτης.

   Για την Αγ. Φωτιά αποφασίστηκε να ξεκινήσει άμεσα διαδικασία ανάρτησης της Μελέτης Κτηματογράφησης προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι κτηματολογικοί πίνακες και τα κτηματογραφικά διαγράμματα του οικισμού, ενώ παράλληλα θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την έγκριση της μελέτης καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων η οποία έχει κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες από το έτος 2007.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη, εξέφρασαν τη βούλησή τους για την ταχύτατη προώθηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την ολοκλήρωση των  Πολεοδομικών μελετών των οικισμών Αγιά Φωτιά και Πετρά.

 

                                                        Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας