11/06/2010 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση

11/06/2010 09:33  -  166 αναγνώσεις

 

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα Μέλη του ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  ύστερα από την αριθμ. 1/2010  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  20 του καταστατικού του Ομίλου

την  16 η Ιουνίου 2010  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 18.00 

στο χώρο του  ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗς  ΔΗ.Κ.Ε.ΣΗΤΕΙΑΣ (Πρώην ξενοδοχείο Έλενα 

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1.    Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα απ ό  Μάρτιο 2007   μέχρι  Μάρτιο 2010

 2.    Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου  &  Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση που στην παραπάνω  Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η  από το καταστατικό [άρθρο 21] απαιτουμένη απαρτία η Γενική Συνέλευση  θα επαναληφθεί  την   17  Ιουνιου 2010  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ στον ίδιο χώρο και ώρα και με τα ίδια παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα  για μέλος είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 21 του Καταστατικού)  δηλαδή μέχρι 15 Ιουνίου 2010 και ώρα 20,00 στον Πρόεδρο  του Δ.Σ.κ.Καλύβα Μάρκο  είτε στον Γενικό Γραμματέα κ. Ζουμάκη Ιωάννη ΤΗΛΕΦΩΝΑ  6974149011&  6944767082. από τους οποίους μπορούν να προμηθευτούν και έντυπα της σχετικής αίτησης. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και μέσω FAX στον αριθμό 2843024584.

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΑΚΗΣ