24/9/2010 Μετατάξεις υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου στο Δήμο Σητείας

24/09/2010 14:10  -  958 αναγνώσεις

  Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αριθμός φύλλου 1285/6.8.2010 δημοσιεύτηκε η μετάταξη του υπάλληλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου στο Δήμο Σητείας κ. Φραγκιαδάκη Ευάγγελου του Μιχαήλ.

  Ο συγκεκριμένος  μόνιμος υπάλληλος (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ) του αποκεντρωμένου Τμήματος Πολεοδομίας Σητείας της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών της ΝΑ Λασιθίου μετατάσσεται από τις 1/1/2011 στο Δήμο Σητείας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας.

  Επίσης η κ. Τσικαλάκη Άννα του Μιχαήλ ( κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού) μόνιμη υπάλληλο του Αποκεντρωμένου Τμήματος Πολεοδομίας της Σητείας της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών της ΝΑ Λασιθίου μετατάσσεται από τις 1/1/2011 στο Δήμο Σητείας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας.

 Η κ. Ρεμπελάκη Μαρία του Νικολάου ( κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών) μόνιμη υπάλληλο του Αποκεντρωμένου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σητείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α Λασιθίου μετατάσσεται από τις 1/1/2011 στο Δήμο Σητείας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας.

  Ο κ. Γκιάτας Ιωάννης του Δημητρίου (κλάδου ΤΕ  Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) μόνιμος υπάλληλος του Αποκεντρωμένου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σητείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α Λασιθίου μετατάσσεται από τις 1/1/2011 στο Δήμο Σητείας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας.

  Η κ. Μεθενίτου Ειρήνη του Σωτηρίου ( κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών) μόνιμη υπάλληλο του Αποκεντρωμένου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σητείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α Λασιθίου μετατάσσεται από τις 1/1/2011 στο Δήμο Σητείας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας.

  Η κ. Μουτάκη Άννα του Δημητρίου ( κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών) μόνιμη υπάλληλο του Αποκεντρωμένου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σητείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α Λασιθίου μετατάσσεται από τις 1/1/2011 στο Δήμο Σητείας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας.

  Ο κ. Ψυλινάκης Εμμανούηλ του Αντωνίου (κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος) μόνιμος υπάλληλος του Αποκεντρωμένου Τμήματος Πολεοδομίας της Σητείας της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών της Ν.Α Λασιθίου μετατάσσεται από τις 1/1/2011 στο Δήμο Σητείας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας.

  Τέλος η κ. Κατσαράκη Ελευθερία του Κωνσταντίνου (κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού) μόνιμη υπάλληλο του Αποκεντρωμένου Τμήματος Πολεοδομίας της Σητείας της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών της ΝΑ Λασιθίου μετατάσσεται από τις 1/1/2011 στο Δήμο Σητείας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας.

 

                                                                       Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας