6/9/2010 Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σητείας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

06/09/2010 12:52  -  944 αναγνώσεις

        Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας , υπό την αιγίδα του οποίου τελεί το Δημοτικό Ωδείο Σητείας « Ο Στρατής Καλογερίδης» ανακοινώνει ότι:

        Με την 2854/28-5-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης  εγκρίθηκε η σύναψη από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας σύμβασης μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας έως 9 μηνών, με 7 καθηγητές και δασκάλους μουσικής για τη διδασκαλία οργάνων και θεωρία μουσικής.

    Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους  μέχρι την  23-9-10

     Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας, τηλ  28430 24631 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                Η Πρόεδρος του Π.Κ.Δ.Σ

                                   Κατερίνα Ζερβάκη