11/12/2014 Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

11/12/2014 13:57  -  502 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 16 Δεκεμβρίου  2014  ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:30 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1.       Έγκριση ΑΑΥ και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού οικ.έτους 2014

 2.       Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2015.

 3.       Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα) στην οδό Μύσωνος 74.

 4.       Έγκριση  δαπανών που πληρώθηκαν  από  πιστώσεις  παγίας προκαταβολής Δήμου έτους 2014

 

                                                                 O  Πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

                                                                          Τερζής Λεωνίδας

                                                                      Αντιδήμαρχος Σητείας