11/7/2014 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

11/07/2014 15:29  -  491 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 15 Ιουλίου και ώρα 14:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας Δημοσίων Χώρων (Ο.Σ.Α.Α περιοχής Ξεροκαμάρες ).

 2.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων .

 3.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Δίκτυο πυρόσβεσης φαραγγιού Ρίχτη.

4.   4η αναμόρφωση πρ/σμού 2014.

 5.   Έγκριση προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών-συγκρότηση επιτροπών παραλαβής.

 6.   Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων στις τ.κ. Σταυρωμένου (Κορακιές-Ζου) και Έξω Μουλιανών.

 7.   Κατανομή ποσού 34.647,95 € για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.

 8.   Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων για τη στέγαση σχολικών κτηρίων.

9.   Παροχή σύμφωνης γνώμης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών στο Δ.Ο.ΚΑ.Σ για υλοποίηση δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ».

 10. Έγκριση ισολογισμού-οικονομικών αποτελεσμάτων ΜΑΔΕΣ οικ. έτους 2013. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιχ/σης.

                                                                                     Ο Πρόεδρος


                                                                                   Νίκος Κοζυράκης