11/9/2014 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

11/09/2014 14:28  -  369 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης :

 1.    Γνωμοδότηση για δυο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 999 kw &  499kw , στη Σητεία.

 2.    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2015.

 3.    Έγκριση 1ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Αποκατάσταση ζημιών &  καταστροφών από θεομηνίες.

 4.    Παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης: Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Σητείας στην περιοχή Ξεροκαμάρες.

 5.     Ορισμός του Δ.Ο.Κ.Α.Σ ως Φορέα Διαχείρισης,  για την υποβολή πρότασης ένταξης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γαιοπάρκων.

 6.    Συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων  των  παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ. και  Επιχ/σεων του Δήμου:

        Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  -   Δ.Ο.Κ.Α.Σ.  -  Μ.Α.Δ.Ε.Σ.  -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  -  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΜΟΝΑΔΩΝ  Α/ΘΜΙΑΣ       ΕΚΠ/ΣΗΣ      -  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  .

 7.     Ορισμός συμβούλων στις παρακάτω επιτροπές  του Δήμου:

      -    Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

      -     Επιτροπή άρθρου  186 παρ.5 του Ν.3463/2006

      -    Επιτροπή παραλαβής έργων - προμηθειών

 8.      Εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή  τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ως πειθαρχικό όργανο).

 9.      Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στους  παρακάτω φορείς:

       -  Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ )

      -   Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε

      -   ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε,  ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε  & ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

 10.   Έγκριση εκτέλεσης διαφόρων προμηθειών.

 11.   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης και  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την υλοποίηση της πράξης:  Μελέτη οργάνωσης χερσαίας ζώνης λιμένος Σητείας (εκπόνηση πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα) .

 12.   Έγκριση μίσθωσης ιδ.ακινήτου στη δημοτική ενότητα Ανάληψης για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.

 13.   Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για αναμόρφωση του πρ/σμού του.

 14.   Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ.  για αναμόρφωση του πρ/σμού του.

 15.   Παράταση θητείας ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση των κοινωφελών επιχ/σεων ΔΗΚΕΣ και ΚΕΔΙ.

 16.   Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Λιθινών  για τη διοργάνωση του Ιωαννίδειου δρόμου.

 17.   Έγκριση κοπής καλλωπιστικών δένδρων στην πλατεία της Ζάκρου.

 18.   Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχων & καταβολής  οδοιπορικών εξόδων.

 19.   Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργούνται με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ.

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος

 

                                                                                   Νίκος Κοζυράκης