17/11/2014 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

17/11/2014 14:40  -  628 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου  και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Λήψη απόφασης για το χαρακτηρισμό του Δήμου Σητείας ως αστική περιοχή για τη δημιουργία αστικής συγκοινωνίας.

2.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Πλακοστρώσεις δρόμων στην τ.κ. Έξω Μουλιανών.

3.   Υποβολή πρωτοκόλλου προσωρινής απόρριψης της προμήθειας υλικών για δράσεις ενημέρωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας των παραθαλάσσιων υγροτόπων και οικοσυστημάτων Δήμου Σητείας εντός περιοχών NATURA 2000 (ξύλινη τοξωτή γέφυρα).

4.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας.

5.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: Διαμόρφωση πλατείας Μ.Μουλιανών Δήμου Σητείας.

6.   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παρακάτω έργων :

   -  Αγροτική Οδοποιϊα (Παλαίκαστρο, Αχλάδια, Κρυά, Μαρωνιά)

   -  Πεζοδρόμια-πλακοστρώσεις κεντρικού δρόμου Σκοπής

   -  Τοιχία αντιστήριξης τ.κ. Παπαγιαννάδων και Λιθινών

   -  Ανάπλαση χώρου στον οικισμό Ετιάς

7.   Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό ή μη αγροτικού δρόμου ως κοινόχρηστου.

8.   Έγκριση έκθεσης πρ/σμού Γ’. τριμήνου 2014.

9.   8η αναμόρφωση πρ/σμού οικ.έτους 2014.

10. Έγκριση πρ/σμού ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2015.

11. Έγκριση διενέργειας συναλλαγών στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα μέσω διαδικτύου (e-banking). Σύναψη σύμβασης και    ορισμός διαχειριστή. 

12. Επιχορήγηση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση, ή όχι, έφεσης κατά της υπ’αρ. 85/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση, ή όχι, αναίρεσης κατά της υπ’αρ. 256/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου σε επιτροπές του Λιμεναρχείου.

16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην τριμελή επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Θεάτρου Σητείας για ανανέωση της παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ακινήτου της οδού Κονδυλάκη. 

18. Παράταση μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών Δήμου.

19. Διαγραφές οφειλών από τέλη άρδευσης.

20. Διαγραφή ποσού από έσοδο προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

21. Τροποποίηση της υπ’αρ.225/2006 απόφασης .

22. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου εκτός έδρας του Δήμου.

23. Έγκριση κοπής δένδρων.

24. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ.

                                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                                              Νίκος  Κοζυράκης