1/8/2014 Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/08/2014 12:28  -  516 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 4η Αυγούστου  2014   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Προέλεγχος Λογαριασμού Διαχείρισης  - Ισολογισμός  - Αποτελέσματα  Χρήσεως.  Προσάρτημα, Απολογισμός οικον.  έτους 2013.

2.  Σύνταξη  σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου  Σητείας έτους 2014.

3.  Λήψη απόφασης για εφάπαξ ρύθμιση ληξιπροθέσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο.

4.  Λήψη απόφασης για τη, σε δόσεις, ρύθμιση ληξιπροθέσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο.

5. Έγκριση  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  πιστώσεων σε βάρος Κωδικών Αριθμών  του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 για την  πληρωμή  δαπανών.

 

                                                                     O  Πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

                                                                             Πατεράκης Θεόδωρος      

                                                                               Δήμαρχος Σητείας