19/6/2014 Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.

19/06/2014 13:59  -  481 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 23 Ιουνίου και ώρα  14:00  στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.   Υποβολή πρότασης για ένταξη των παρακάτω υποέργων στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» της πράξης «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας Δημοσίων Χώρων (Ο.Σ.Α.Α περιοχή Ξεροκαμάρες Δήμου Σητείας » :

   α. Προμήθεια- τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και ειδών εξοπλισμού πεζόδρομων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.  

   β. Μετατόπιση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

2.   Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της μελέτης του έργου « Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας      Δημοσίων Χώρων (Ο.Σ.Α.Α περιοχή Ξεροκαμάρες Δήμου Σητείας ».

3.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Τοιχία αντιστήριξης τ.κ. Παπαγιαννάδων και Λιθινών»

4.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας σκυροδέματος.

5.   Αποδοχή τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟΔΣΑ ΕΣΔΑΚ για το 2014.

6.   Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

7.   Αποδοχή ποσού 35.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για προμήθεια τρέιλερ Δημοτικού λιμενικού Ταμείου.

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                 Νίκος Κοζυράκης