3/2/2014 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

03/02/2014 14:23  -  476 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης :

 

1.      Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου Συντήρηση - Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Σητείας.

2.      Προγραμματισμός προσλήψεων για το 2014.

3.    Λήψη απόφασης για εκχώρηση του δανείου που έχει ο δήμος στην Παγκρήτια Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

4.      Έγκριση πρ/σμού Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.

5.      Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ για 3η τροποποίηση πρ/σμού 2013.

6.      Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ για τροποποίηση Ο.Ε.Υ.

7.   Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

8.   Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

9.   Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013.

10.   Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

11.Διαγραφή οφειλών από τέλη άρδευσης.                                                                                                                                                                  

                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                 Νίκος Κοζυράκης