22/8/2014 Ορκωμοσία νέας Δημοτικής Αρχής.

22/08/2014 10:58  -  457 αναγνώσεις

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’αρ. 56/2014 απόφαση του αρμόδιου Πρωτοδικείου (όπως διορθώθηκε με τις υπ’αρ. 59 & 62/2014 αποφάσεις), θα διεξαχθεί, στο δημοτικό κατάστημα Σητείας στις 24 Αυγούστου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00, η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής.