25/8/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25/08/2014 15:09  -  354 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 29η Αυγούστου  2014   ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 14.00 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1.  Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Σητείας οικ. έτους 2015  και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

2.   Έγκριση του από  07/08/2014  πρώτου πρακτικού  διενέργειας  ανοιχτού   διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση  της υπηρεσίας  «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ζάκρου Δήμου Σητείας-   -  Καθορισμός  τόπου,  ώρας και   ημερομηνίας της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών.

3.   Ανάκληση της με αριθμό 280/2014 απόφασης μας  με θέμα :Καθορισμός όρων  διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΡΙΧΤΗ»  προϋπολογισμού 19.993,02 € 

4.   Καθορισμός όρων  διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΡΙΧΤΗ»  προϋπολογισμού 19.993,02 €  

5.   Έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμός όως διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  « Δημιουργία internet  spοt στο Πολύκεντρο Ζάκρου και επέκταση δικτύου WI FI  στη  Κάτω Ζάκρο  προυπολογισμού δαπάνης 60.000,00€

6.   Έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών της προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΗΡΟΚΑΜΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ )

7.   Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στον οικισμό Μόχλος για τη  δημιουργία χώρου στάθμευσης  αυτοκινήτων ..

8.   Λήψη απόφασης για εφάπαξ ρύθμιση ληξιπροθέσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το δήμο.

9.   Λήψη απόφασης για την σε δόσεις ρύθμιση ληξιπροθέσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το δήμο.

 

                                                            O  Πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

                                                                  Πατεράκης Θεόδωρος

                                                                   Δήμαρχος Σητείας