4/12/2014 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

04/12/2014 14:38  -  538 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου  και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Γνωμοδότηση επί μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Λατομείου Αδρανών υλικών της εταιρείας « Βλαμάκη & Σια Μινωϊκή κατοικία », στη θέση Πλατύβολα Κατσιδωνίου.

2.  Υποβολή πρωτοκόλλου οριστικής απόρριψης της προμήθειας υλικών για δράσεις ενημέρωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας των παραθαλάσσιων υγροτόπων και οικοσυστημάτων Δήμου Σητείας εντός περιοχών NATURA 2000 (ξύλινη τοξωτή γέφυρα).

3.  Παράταση ισχύος προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑΣ για την υλοποίηση της μελέτης: Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ευρύτερης περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας.

4.  Υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και διατηρητέων κτηρίων στις πόλεις, 2014 .

 5.  Παράταση σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

 6.  Έγκριση 10ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2014.

7.  Παροχή σύμφωνης γνώμης στο Δ.Ο.ΚΑ.Σ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για υλοποίηση δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

8.  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

9.  Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Πολιτικής.

10. Συζήτηση επί εισηγήσεως της κυκλοφορικής επιτροπής.

11. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτηρίου (πρώην ιατρείο) στη Ζήρο για τη στέγαση του «Σωματείου ατόμων με αναπηρίες Δήμου Σητείας».

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ.

 

                                                                            Ο Πρόεδρος

 

                                                                         Νίκος  Κοζυράκης