7/7/2014 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

07/07/2014 13:14  -  451 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 11 Ιουλίου και ώρα 14:30 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας Δημοσίων Χώρων (Ο.Σ.Α.Α περιοχής Ξεροκαμάρες Δήμου Σητείας) .

2.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων .

3.   4η αναμόρφωση πρ/σμού 2014.

4.   Έγκριση προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών-συγκρότηση επιτροπών παραλαβής.

5.   Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων στις τ.κ. Σταυρωμένου (Κορακιές-Ζου) και Έξω Μουλιανών.

6.   Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων για τη στέγαση σχολικών κτηρίων.

7.   Έγκριση ισολογισμού-οικονομικών αποτελεσμάτων ΜΑΔΕΣ οικ. έτους 2013. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιχ/σης.

 

                                                                   Ο Πρόεδρος

 

                                                                  Νίκος Κοζυράκης