11-6-2014.Καθαρισμός οικοπέδων & λοιπών ακάλυπτων χώρων για την πρόληψη πυρκαγιάς.

11/06/2014 12:33  -  497 αναγνώσεις

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

               

Σητεία:     10   - 6  -2014

 

 

                

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

 

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακάλυπτων χώρων (οικόπεδα, χωράφια κλπ), που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών του Δήμου μας καθώς και σε απόσταση 100μ. από τα όρια τους ότι θα πρέπει να προβούν άμεσα, στην αποψίλωση της ξερής βλάστησης και στην απομάκρυνση πάσης φύσεως εύφλεκτων υλικών από τους χώρους αυτούς

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος μας θα επιβάλει στους παραβάτες τις προβλεπόμενες κυρώσεις και θα προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών.