Υπογραφη συμβάσεων στα πλαίσια της "Προμήθειας μεταλλικών πιεζοθραυστικών φρεατίων"

18/09/2014 10:28  -  410 αναγνώσεις

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια μεταλλικών πιεζοθραυστικών φρεατίων" προϋπολογισμού 8.000,00€, συνήφθησαν οι κάτωθι συμβάσεις:

α)Στις 12/9/2014 με την επιχείρηση "Ασπροκουτελάκης Α.Β.Ε", ύψους 3.690,00€ και

β)στις 17/9/2014 με την επιχείρηση του κου Ζουμπουλάκη Εμμ. ύψους 3.959,37€.

Η προμήθεια αφορά σε μεταλλικά φρεάτια με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους για χρήση στα αρδευτικά δίκτυα του Δήμου Σητείας.