20.11.2014.Επιστολή του Δημάρχου Σητείας προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ με θέμα την "Αξιοποίηση του δημοσίου ακινήτου Α.Β.Κ.43 Σητείας".

20/11/2014 14:35  -  479 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ: « Αξιοποίηση δημοσίου ακινήτου Α.Β.Κ. 43 Σητείας»

Σχετ: 1. Τα με αρ. πρωτ. 4842/9-12-2009, 139/15-1-2010, 1286/21/3/201 έγγραφά μας

 2. Το ΔΤΥΕ 1100182/860 ΕΞ2012 έγγραφο Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας

 3. Το με αρ. πρωτ. 6539/30-10-2014 έγγραφό μας.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών επανερχόμαστε στο ανωτέρω θέμα, προσθέτοντας προς ισχυροποίηση του αιτήματος της παραχώρησης του εν λόγω ακινήτου προς το Δήμο Σητείας τα παρακάτω:

Όπως αναφέρεται ρητά στο συνημμένο πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας (Αποφ 70/1955) και το Δωρητήριο ( Αρ.3955) του Δήμου Σητείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, ο Δήμος Σητείας παραμένει ιδιοκτήτης του χώρου πέριξ του ακινήτου «ΑΒΚ 43 Σητείας».

Επίσης το ακίνητο εδωρήθη με σκοπό την ανέγερση Μεγάρου Δημοσίων Υπηρεσιών. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε, άλλου είδους, χρήση του κτηρίου από τον οιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή ήθελε προβεί στην αγορά και εν συνεχεία αξιοποίηση του κτηρίου για ίδιον όφελος θα προσέκρουε :

1.  Στον λόγο για τον οποίο δωρήθηκε από το Δήμο Σητείας,

2.  Στην άρνηση του Δήμου Σητείας να επιτρέψει την είσοδο σε όποιον ιδιώτη ήθελε να αξιοποιήσει  το συγκεκριμένο ακίνητο,

3. Στο άρθρο 185 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ΤΑ’/08.06.2006) ‘Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας’, στον οποίο ρητά αναφέρεται « … Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει».

Με βάση τα παραπάνω επιβάλλεται η επιστροφή του ακινήτου στον δωρητή Δήμο Σητείας προκειμένου να προβούμε στη συντήρηση και ανακαίνιση του «ΑΒΚ 43 Σητείας».

Σας υπενθυμίζουμε ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για να αποφύγουμε τυχόν επικίνδυνες αποκολλήσεις στην εξωτερική όψη του κτηρίου και αύξηση του κόστους συντήρησής του συνέπεια της καθυστερημένης παρέμβασης στο εσωτερικό του.

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

                                                                                          Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                         Θοδωρής Πατεράκης