24-4-2014.Έκδοση και ανανέωση δελτίων μετακίνησης στα άτομα με Αναπηρίες (Α.μ.ε.Α.).

24/04/2014 14:39  -  412 αναγνώσεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας η έκδοση και η ανανέωση Δελτίων μετακίνησης μειωμένου εισιτηρίου έτους 2014 για άτομα με Αναπηρίες(Α.μ.ε.Α) έχει ξεκινήσει από 23 Απριλίου 2014. Η έκδοση νέων δελτίων θα γίνεται αποκλειστικά από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λασιθίου, ενώ η ανανέωση των Δελτίων θα γίνεται και από τα ΚΕΠ του Νομού έως και 31η Δεκεμβρίου 2014. Ως ημερομηνία λήξης των δελτίων που έχουν ανανεωθεί ή εκδοθεί για το έτος 2013, ορίζεται η 31 Μαϊου 2014.

Τα Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου μετακίνησης είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.
 2. Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%), ή απόφαση με ποσοστό αναπηρίας άλλων ταμείων(Α.μ.ε.Α) που επιδοτούνται ή παίρνουν το διατροφικό επίδομα, θα προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων, από τους Δήμους.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 4. Υ.Δ. του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
 5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ,που δικαιούνται δελτίο συνοδού, θα συνυποβάλλουν τρείς φωτογραφίες.
 6. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας.

Τα Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση δελτίου μετακίνησης είναι:

 1. Αίτηση
 2. Παλαιό δελτίο μετακίνησης(Α.μ.ε.Α)
 3. Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%), ή απόφαση με ποσοστό αναπηρίας άλλων ταμείων.
 4. Μία φωτογραφία εάν η παλαιά είναι φθαρμένη ή δεν υπάρχει κενό για τη σφραγίδα ανανέωσης.
 5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 6. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
 7. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας.