5-3-2014. Υπεγράφη η σύμβαση προμήθειας για το έργο:<<Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στον οικισμό Ζάκρου>>.

06/03/2014 14:29  -  346 αναγνώσεις

   Υπεγράφη τη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 στα γραφεία του Δήμου Σητείας παρουσία του Δημάρχου Σητείας κ. Θοδωρή Πατεράκη ,του Αντιπροεδρου της ΔΕΥΑΣ κ.Φουντουραδακη και του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Ζακρου κ. Κεκεριδη , η σύμβαση προμήθειας, για την κατασκευή «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στον οικισμό Ζάκρου» .

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑ Σητείας κ. Πετρουλάκη Θοδωρή και του κ.Καρκανιά , νόμιμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», προϋπολογισμού   ευρώ 659.100 € .

Η εκτέλεση του έργου   αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι 2014  σύμφωνα με τον ανάδοχο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την τοπική κοινότητα Ζακρου, διότι θα επιτευχθεί με το έργο αυτό η σωστή διαχείριση των αποβλήτων, θα προστατευθεί το περιβάλλον και θα δοθεί επιπλέον η δυνατότητα εξασφάλισης ποσότητας νερού που χανόταν να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε καλλιέργεια.