22-10-2014.Συμμετοχή Αντιδημάρχου Σητείας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ανωτάτων στελεχών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

22/10/2014 10:10  -  529 αναγνώσεις

O Aντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Νίκος Λαντζανάκης, εκπροσώπησε το Δήμο Σητείας σε εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανώτατων στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη μείωση των διοικητικών βαρών, το οποίο  διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (PBLQ).

Το πρόγραμμα, διάρκειας 5 ημερών, διεξήχθει στην αγγλική γλώσσα και ξεκίνησε, στις 13 Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα, παρουσία  του προέδρου του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμου Καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη, ο οποίος υπογράμμισε ότι η επιμορφωτική σύμπραξη ΕΚΔΔΑ – PBLQ αποσκοπεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων εφαρμογής στους δήμους της χώρας μέσα από τη μεταφορά της ολλανδικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν από τα υψηλόβαθμα στελέχη της PBLQ, κα Mariette Baptist-Fruin και κ. Nathan Ducastel, ήταν: η αναγκαιότητα μείωσης των διοικητικών βαρών, σε περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και οι νέες προκλήσεις για τη δημόσια διοίκηση στην  Κοινωνία της Γνώσης, η αποτελεσματική διακυβέρνηση με επίκεντρο τον πολίτη και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τη διοίκηση. Επίσης, νέα πρότυπα και νέα μοντέλα άτυπης προληπτικής προσέγγισης (IPAM) σε τοπικό επίπεδο και, τέλος, τεχνογνωσία από την ολλανδική εμπειρία με την παρουσίαση του ολλανδικού μοντέλου διοίκησης.