6-2-2014. Επίσκεψη κλιμακίου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμαρχο Σητείας σχετική με το σημαντικό αρδευτικό έργο της Λιμνοδεξαμενής Χοχλακιών.

06/02/2014 13:48  -  474 αναγνώσεις

Τον Δήμαρχο Σητείας κ. Θοδωρή Πατεράκη επισκέφθηκαν στο γραφείο του χθες, κλιμάκιο του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης καθώς και η μελετητική ομάδα που έχει αναλάβει την σύνταξη της μελέτης για την Λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών.

Η συνάντηση αυτή είχε προγραμματιστεί προκειμένου να  διευκολύνει ο Δήμαρχος το μελετητικό έργο της ομάδας, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για θέματα που αφορούν την όδευση των αρδευτικών δικτύων και την θέση των δεξαμενών, προκειμένου να συνταχθεί μια σωστή και γρήγορη μελέτη από την ανάδοχη εταιρία η οποία έχει αναλάβει την εκπόνησή της  <<Δ. Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. και Γεωγνώση Α.Ε.>>. Η ολοκλήρωσή της μελέτης όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρίας κ. Μιχάλης Παρασκευόπουλος στοχεύει στην εκμετάλλευση προς αρδευτικό σκοπό των νερών της πηγής Λέγκα.

 Το έργο  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα <<Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013>>, το οποίο αφορά τα Εγγειοβελτιωτικά έργα, διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της μελέτης και στην δημοπράτηση του έργου μέσα στο χρονικό περιθώριο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η  προθεσμία δε ολοκλήρωσής του και υποβολής της μελέτης είναι 12μηνη και όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρίας θα γίνει η άρδευση 8.000 στρεμμάτων αρδευτικής έκτασης εκ των οποίων τα 5.000 στρεμ. βρίσκονται στην περιοχή Παλαικάστρου και τα 2.500 στρεμ. στη Λαγκάδα και στις Χοχλακιές.

O Δήμαρχος τόνισε την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης για το λόγο ότι θα αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής εξασφαλίζοντας τεράστιες ποσότητες νερού οι οποίες μέχρι σήμερα κατέληγαν στη θάλασσα.