21-03-2014 Επιστολή Δημάρχου προς ΕΤ.ΑΔ. Α.Ε & Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου για αξιοποίηση δημόσιου ακινήτου

21/03/2014 12:28  -  451 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση δημοσίου ακινήτου Β.Κ 43 Σητείας,

 

 

κ. Γενικέ,

    Στο κεντρικό σημείο της πόλης μας, βρίσκεται το Α.Β.Κ 43 Σητείας, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών που λειτουργούν στο Δήμο Σητείας.

    Πρόσφατα ένα τμήμα του κτιρίου, έχει συντηρηθεί με δαπάνη της Περιφέρειας Κρήτης και χορηγίες ιδιωτών Νομικών της πόλης και ικανοποιεί πλήρως τη λειτουργία του Δικαστηρίου.

    Το υπόλοιπο κτίριο παραμένει κενό μη συντηρούμενο, με αποτέλεσμα τη συνεχή απαξίωσή του, την αισθητική υποβάθμισή του και τη δημιουργία εστιών ρύπανσης στην περιοχή.

    Με βάση την εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, το κόστος επισκευής του κτιρίου εκτιμάται σε 300.000 € περίπου.

    Ο Δήμος Σητείας είναι διαθέσιμος,  σε περίπτωση που μας παραχωρηθεί το εν λόγω ακίνητο, να συντάξει σχετική μελέτη και να εξασφαλίσει σχετική χρηματοδότηση για την επισκευή του κτιρίου, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα στη συνέχεια να στεγαστούν δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες.

    Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επί πλέον πληροφόρηση θα θέλατε.

 

 

 

 

                                                                                                                                           Ο Δήμαρχος  Σητείας

 

 

                                                                                                                                           Πατεράκης Θεόδωρος