5.9.2014.Επιστολή Δημάρχου Σητείας με θέμα: Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών, όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ.

05/09/2014 10:42  -  595 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Σητεία  04-09-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                            Αρ. Πρωτ. 69

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                     ΠΡΟΣ:

Tαχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου          1. κ. Υπουργό ΠΕΚΑ

Τax. Κωδ.: 72300                            2. κ. Υπουργό Εσωτερικών  

Τηλ. : 28433 - 40500                      3. κ. Γ.Γ. Υπουργείου Εσωτερικών       

Fax. : 28430 - 24584                      KOIN.:
E-mail : info@sitia.gr                        1. Υφυπουργό Εργασίας κ.Πλακιωτάκη Ιωάννη

                                                      2. Βουλευτή Λασιθίου κ. Δερμιτζάκη Κων/νο

                                                      3. ΔΕΔΔΗΕ        

                                                      4. ΚΕΔΕ

 ΘΕΜΑ: Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών, όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ.

ΣΧΕΤ.:Τα με αριθ. πρωτ. 5014/03-10-2012, 878/26-02-2013, 3897/31-07-2013, 22/19-03-2014 έγγραφα του Δήμου Σητείας.

    Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, επανερχόμαστε στο θέμα του αντικειμένου, διότι, αν και έχει παρέλθει πολύς χρόνος από την ψήφιση του Ν. 4203 (ΦΕΚ Α 235/1-11-2013), ο οποίος προβλέπει, ότι « απόδοση ποσού ποσοστού μέχρι 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας, που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό το ανωτέρω ποσό να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας », εν τούτοις μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ.

    Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την άμεση έκδοση της ΚΥΑ προς υλοποίηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 του Ν. 4203 (ΦΕΚ Α 235/1-11-2013).

   Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποδειχθεί, για άλλη μία φορά, η αναξιοπιστία του Κράτους απέναντι στους πολίτες, ιδιαίτερα σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, όπου η οικονομική κατάσταση των πολιτών είναι δυσχερέστατη.

                                

                                                                            

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                     ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ