5-9-2014. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών.

05/09/2014 09:14  -  340 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ            

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                             

Ταχ.Δ/νση:   Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9                

Τ.Κ   723 00

Τηλέφωνο: 28433 40523                                             Σητεία : 05/09/2014 

Fax:  28430 29243                                                       

 

                                                                ΠΡΟΣ:  Μ.Μ.Ε

 

ΘΕΜΑ:   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ.

 

       Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου μας γνωρίζει ότι:

       Από εφέτος οι Δηλώσεις Συγκομιδής Σταφυλιών θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των αμπελουργών (αμέσως μετά τον τρυγητό), οι Βεβαιώσεις Παραγωγής Σταφυλιών για την Απόσταξη Στέμφυλων θα χορηγούνται μόνο κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής.

Για τους παραγωγούς που έχουν συνολική  έκταση αμπελώνων μικρότερη από 1 στρέμμα οι παραπάνω βεβαιώσεις θα χορηγούνται είτε από την εγγραφή των αμπελοτεμαχίων στο αμπελουργικό μητρώο (αν υπάρχει), είτε με προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας, ή Ε9, ή Ε1.

Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής έχουν οι αμπελουργοί που διαθέτουν αμπελουργική εκμετάλλευση συνολικής έκτασης πάνω από 1 (ένα) στρέμμα (όσοι έχουν μικρότερη έκταση μόνο σε περίπτωση που πωλούν τα προϊόντα τους σε οινοποιείο). Σε περίπτωση που δεν συγκομιστούν προϊόντα πρέπει να υποβληθεί μηδενική δήλωση συγκομιδής για τα συγκεκριμένα αμπελοτεμάχια.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής οι οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής) και δεν πωλούν μέρος της παραγωγής τους σε άλλο οινοποιείο.

     Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2014 οπότε κλείνει και η ηλεκτρονική εφαρμογή.

     Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής είναι www.minagric.gr ,«Ψηφιακές Υπηρεσίες», «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 28413 40523.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ