28-1-2014.Υπεγράφη σύβαση κατασκευής έργου στην τοπική κοινότητα Παπαγιαννάδων.

28/01/2014 09:12  -  417 αναγνώσεις

     Στη Σητεία σήμερα, την 27η του μηνός  Ιανουαρίου έτους 2014,  ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία του Δήμου Σητείας, μεταξύ του Δημάρχου και του κ. Τσιμιτάκη Κων/νου, εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας, υπεγράφη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου:

¨Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας»  προϋπολογισμού 469.000 ευρώ.

Άλλο ένα έργο το οποίο θα στηρίξει τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ Παπαγιαννάδων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα δοθεί για χρήση εξασφαλίζοντας έτσι και εξοικονόμηση νερού αλλά και βελτίωση των συνθηκών άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή.      

 Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με  συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  από Εθνική Δαπάνη. εναρίθμου έργου 2012ΣΕ28280000- Κωδ. δικ. Ο.Π.Σ.Α.Α.: 179514 κωδ. Σ.Α. Ε282/8