13-3-2014. Τα ΚΕΠ αναβαθμίζονται και παρέχουν νέες υπηρεσίες μέσω online σύνδεσής τους με φορείς του Δημοσίου

13/03/2014 10:40  -  644 αναγνώσεις

 Τα ΚΕΠ αναβαθμίζονται και παρέχουν νέες υπηρεσίες μέσω online σύνδεσης τους με φορείς του Δημοσίου αποτελώντας έτσι τον κεντρικό πυλώνα της εξυπηρέτησης που κάθε σύγχρονο κράτος οφείλει να παρέχει στους πολίτες του.

Με την online σύνδεση των ΚΕΠ τώρα έχετε φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαιώσεις του δημοτολογίου και πολλές άλλες υπηρεσίες με μια απλή αίτηση, με μια μόνο επίσκεψη, χωρίς ταλαιπωρία. Επιπλέον καταργούνται οι επικυρώσεις. Ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο εγγράφου που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή αρκεί πλέον για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Αυτές είναι οι νέες υπηρεσίες που σας παρέχονται από αναβαθμισμένα ΚΕΠ μέσω της online σύνδεσής τους με φορείς του Δημοσίου, καθώς και τα στοιχεία / δικαιολογητικά που χρειάζεστε για την υποβολή της αίτησής σας.

 

1.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ

 

      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:


  • Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος.( αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας ).

 

  •  Έγγραφο αποδεικτικό της άμεσης συσχέτισης του ΑΦΜ που θα εισαχθεί στην εφαρμογή και του άμεσα  ενδιαφερόμενου, δηλαδή του προσώπου το οποίο αφορά η βεβαίωση ενημερότητας προσώπου ( π.χ εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων 5 ετών ).

 

  • Αριθμός ειδοποίησης που αναγράφεται σε ένα από τα εκκαθαριστικά σας.

 

2.   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ  ΛΕΠΤΟ

 

      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

  • Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος

 

  • ΑΦΜ που δηλώνεται προφορικά ή που μπορεί να προκύπτει από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

  • Αριθμός Μητρώου Οικοδομικού Έργου ( Α.Μ.Ο.Ε ) για την περίπτωση βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου.

 

3.   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ:

        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΓΑ

 

      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

  • Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος

 

4.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΤ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ:

        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ

        ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ( ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

        ΧΡΗΣΗ)

 

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

  • Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος
  • Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου ( Α.Μ.Σ. ) ( από κάρτα συνταξιούχου )
  • Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής για τον αντιπρόσωπο

 

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να συμβάλλει στη διάχυση της έγκυρης πληροφόρησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις νέες διαδικασίες που παρέχονται online μέσω των ΚΕΠ, έχει εκδώσει έντυπο υλικό (αφίσα και ενημερωτικό φυλλάδιο), τα οποία διατίθενται στους πολίτες για την περαιτέρω ενημέρωσή τους από τα  κατά τόπους ΚΕΠ.