27-2-2014. Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας.

27/02/2014 09:48  -  374 αναγνώσεις

 

  Tην Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σητείας όπου συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις. 

  • Εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό του  ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της υπηρεσίας: <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ>>, συνολικού προϋπολογισμού 213.487€  (χωρίς Φ.Π.Α).
  • Εγκρίθηκαν τα πρακτικά διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΚΡΟΥ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ>>.
  • Εγκρίθηκαν τα πρακτικά διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ>> και
  • Καθορίστηκαν οι όροι διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ>> προϋπολογισμού 100.000€.