27.8.2014.Παρουσίαση μελέτης "Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης της Σητείας στην περιοχή Ξεροκαμάρες.

27/08/2014 12:50  -  490 αναγνώσεις

Στις 27-08-2014 ημέρα Τετάρτη

και ώρα 19:00 μ.μ.

θα γίνει από τον κ. Ιωάννη Πετράκη, Πολιτικό Μηχανικό,

ανοιχτή δημόσια παρουσίαση της μελέτης :

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.