11-6-2014.Νέα τμήματα στο Κέντρο δια βίου Μάθησης από 11/6/2014- 20 /6/2014

11/06/2014 10:51  -  838 αναγνώσεις

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

 

 

 

                       Δήμος  Σητείας

 

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ    Σητείας 

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σητείας  και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σητείας .Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Κατά την περίοδο από  11/06/2014 έως 20/06/2014 και ώρες 10:00-13:00 στο Κέντρο Νεότητας , στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σητείας θα δημιουργηθούν τμήματα για το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

Θεματικες ενοτητες

ωρες

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Καινοτομία-επιχειρηματικότητα-διοίκηση

25

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα

25

Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα –e-επιχειρείν

25

Πράσινη επιχειρηματικότητα 

25

Δημιουργώ την δική μου επιχείρηση

25

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

25

Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών

25

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Γεωργία και φυσικοί πόροι

25

Προστασία και δικαιώματα καταναλωτή

25

Αστικοί λαχανόκηποι

25

Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής

25

3. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ελληνικό αλφαβητικό  σύστημα

25

Βελτιώνω την ορθογραφία μου

25

Αγγλικά για το χώρο εργασίας

25

Αγγλικά για τον τουρισμό

25

Γαλλικά για τον τουρισμό

25

Γερμανικά για τον τουρισμό

25

Ιταλικά για τον τουρισμό

25

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

25

Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο

25

Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία

25

Διαχείριση χρόνου

25

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας

25

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή

25

5.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

 

Ιστορία της Τέχνης

25

Κινηματογράφος

25

 

 

 

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης καθώς και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην:

Υπεύθυνη εκπαίδευσης  Μιχαέλα  Λογκάκη (6975590806)

Υπεύθυνη οργάνωσης  Μαρία Τζουμάκα (6976444197)

 

Τηλ. 28430-24263

 

email: kdbmsitias@yahoo.gr 

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20/06/2014

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας