29-1-2014.Ανακοίνωση έναρξης επιδοτούμενου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους εγγεγραμένους στον ΟΑΕΔ.

29/01/2014 08:56  -  724 αναγνώσεις

   Ανακοινώνεται προς τους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ άνεργους από την περιοχή του Δήμου Σητείας ότι θα υλοποιηθεί την περίοδο   Φεβρουάριου-Απριλίου 2014  επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης (2 ευρώ μικτά/ώρα) διάρκειας 100 ωρών με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» που οδηγεί σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημου πτυχίου γνώσης Η/Υ.

Επίπεδο Σπουδών:Υποχρεωτική εκπαίδευση,Δευτεροβάθμια,ΙΕΚ,ΤΕΙ-ΑΕΙ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Αίτηση (χορηγείται από το ΚΕΚ)

2. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το ΚΕΚ)

3. Μία μικρή φωτογραφία

4. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

5. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας

6. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας

7. Παραπεμπτικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ

8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας (για τα δύο προηγούμενα έτη)

9. Βιογραφικό σημείωμα (αν υπάρχει).

 

Για περισσότερες πληροφορίες Σκαρβελάκης Γιώργος τηλ. 28430 95500 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 16:00 έως 21:00