14.8.2014.Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας.

14/08/2014 11:26  -  521 αναγνώσεις

Μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Θοδωρή Πατεράκη ενεργώντας με την ιδιότητα του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ» και του κου G.E.S SINGLE MEMBER P.C ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα τη Σητεία, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του λιμένα Σητείας.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.791,00 με ΦΠΑ 23%.

Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού που προκύπτει από τις ανάγκες συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης του λιμένα Σητείας, ώστε να λειτουργούν άρτια και με ασφάλεια.

Ο προβλεπόμενος από τη σύμβαση εξοπλισμός καλύπτει, κατά το δυνατόν, ένα μεγάλο μέρος των απαιτούμενων υλικών, ώστε να καταστεί εφικτή η αποκατάσταση βλαβών, η συντήρηση ή και η μερική αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων σε υφιστάμενα τμήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.