27-3-2014.Πρόσκληση συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής Δήμου Σητείας.

27/03/2014 12:08  -  459 αναγνώσεις

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την  31 Μαρτίου 2014   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14.00  στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας της Σητείας  , περιοχή ΠΛΑΖ (μεταξύ ξενοδοχείων SITIA BAY και SITIA BEACH),  τμήμα 49,40 τ.μ. για θαλάσσια σπορ.

 2.      Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας της Σητείας  περιοχή ΑΛΜΥΡΙΚΙ, τμήμα 199,08 τ.μ για ομπρέλες-καθίσματα και θαλάσσια μέσα αναψυχής.

 3.      Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΒΑΙ,  τμήμα 75,17 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

 4.      Kαθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ  περιοχή ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ 299,06 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής

5.      Kαθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ  περιοχή ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ 500,78  τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής

6.      Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Έναντι Ηενοδοχείου SUNWING έκτασης 102.98 Μ2 για  θαλάσσιa μέσa  αναψυχής

7.      Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  Δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ  έκτασης 50,46 Μ2  για  θαλάσσιa μέσa  αναψυχής

8.      Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  Δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 121,42 τ.μ. για ομπρέλες-καθίσματα

 9.      Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  Δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 61,36 τ.μ. τ.μ. για ομπρέλες-καθίσματα

10.  Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  Δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ περιοχή ΜΑΖΝΤΑ ΑΜΜΟΣ 122,68 τ.μ  για ομπρέλες-καθίσματα

 11.  Καθορισμός όρων   φανερής προφορικής & μειοδοτικής  δημοπρασίας για την  μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου  για  δημιουργία πάρκινγκ  αυτοκινήτων

 12.  Καθορισμός όρων   φανερής προφορικής & μειοδοτικής  δημοπρασίας για την  μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου  για  δημιουργία  καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 13.  Καθορισμός όρων   φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙ Τ.Κ. Μέσα Μουλιανών

 14.   Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο:  «Τοιχία αντιστήριξης τ.κ.  Παπαγιαννάδων  -  Λιθινών πρ/σμού 12500,13   €

 15.  Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης   «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ»  προεκτιμώμενης αμοιβής  13.008,13 € (χωρίς Φ.Π.Α)

 16.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 

 17.  Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου

 18.  Έκδοση ενταλμάτων  προπληρωμής για πληρωμή δαπανών  για επεκτάσεις εξωτερικού φωτισμού   πόλης και οικισμών 

 19.  Έγκριση  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  πιστώσεων σε βάρος Κωδικών Αριθμών  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014  για την  πληρωμή  δαπανών

 

                                           O  Πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

                                                                      Πατεράκης Θεόδωρος

                                                                           Δήμαρχος Σητείας