2-5-2014.Ανακοίνωση τμήματος Περιβάλλοντος &Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σητείας για τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

02/05/2014 11:33  -  572 αναγνώσεις

  Eνημερώσουμε του δημότες μας για τη λήψη προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, ως ακολούθως:

Α) Από 1/5/2014 έως και 31/10/2014 απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση σε όλες τις υπαίθριες εκτάσεις του Δήμου Σητείας.

Επιτρέπεται όμως μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.      

Β) Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.       

Οι παραβάτες των ανωτέρω (Α) και (Β) διατάξεων θα ελέγχονται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 Από Δ/νση Πριβάλλοντος & Πρασίνου

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας