17-7-2014.Συμμετοχή Δήμου Σητείας στην άσκηση καταπολέμησης περιστατικού ρύπανσης στη θάλασσα.

18/07/2014 08:32  -  443 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ :   Συμμετοχή σε άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης.

 

Ο Δήμος Σητείας σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Σητείας έχει προγραμματίσει στις 18 Ιουλίου 2014 και ώρα 9:00, την εκτέλεση άσκησης καταπολέμησης περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών, με σκοπό την πλήρη ενεργοποίηση και εξάσκηση του διαθέσιμου προσωπικού και την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας και επάρκειας των διαθέσιμων μέσων.

                                                                                                        

      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                     

   ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ