16.01.2014.Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ, για τη «Μελέτη επίλυσης του προβλήματος της διάβρωσης, την προστασία και ανάπλαση της ακτογραμμής της παραλιακής ζώνης στην παραλία Σητείας και του ΔΔ Μακρύ Γιαλού»

16/01/2014 09:33  -  492 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας, στα πλαίσια του αναπτυξιακού του ρόλου, προγραμματίζει την εκτέλεση ερευνητικού έργου, για τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων που θα συνεισφέρουν στην αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος διάβρωσης, την προστασία και ανάπλαση της ακτογραμμής της παραλιακής ζώνης στην παραλία ανατολικά του λιμανιού του Δ.Δ. Σητείας και της τουριστικής παραλίας του Δ.Δ. Μακρύ Γιαλού. Με τον τρόπο αυτό, οι συγκεκριμένες περιοχές θα μπορέσουν να προστατευτούν από τις επιπτώσεις των θαλάσσιων φυσικών φαινομένων, αλλά παράλληλα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να καταστούν αξιοποιήσιμες στο έπακρο, καθώς συγκεντρώνουν και οι δύο ιδιαίτερη τουριστική δραστηριότητα, οικονομικές δραστηριότητες και προσελκύουν επενδύσεις.  Χαρακτηριστικό στοιχείο της συγκεκριμένης μελέτης θα είναι διερεύνηση της δυνατότητας αντιμετώπισης του προβλήματος με λύσεις που θα στηρίζονται στη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών.

Για το σκοπό αυτό και κατόπιν ένταξης στο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Σητείας του έτους 2014 του «Ερευνητικού έργου για την επίλυση του προβλήματος της διάβρωσης, την προστασία και την ανάπλαση της ακτογραμμής και τη μείωση του προσπίπτοντος κυματισμού, στην παραλία Σητείας και του ΔΔ Μακρύ Γιαλού», ο Δήμαρχος Σητείας κ. Θ. Πατεράκης, υπέγραψε σήμερα σχετική προγραμματική σύμβαση με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ-ΙΤΕ), προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ.

Το Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών, του ΙΤΕ, διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό, θα εκτελέσει εργασίες πεδίου στις παραπάνω περιοχές για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, θα μελετήσει την παρούσα κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, καθώς και τα αίτια που προκαλούν τη διάβρωση της ακτής. Θα διενεργήσει μια πλήρη ακτομηχανική διερεύνηση για την περιοχής ενδιαφέροντος με χρήση επιχειρησιακών μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης υδροδυναμικών καταστάσεων, και θα προτείνει λύσεις για την επίλυση αυτού του προβλήματος, την προστασία και την ανάπλαση της ακτογραμμής. Στο αντικείμενο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται ανάλυση επικινδυνότητας της ευρύτερης περιοχής από τη διάβρωση, ακτομηχανική μελέτη, πρόταση τεχνικού έργου και σχετικών εναλλακτικών λύσεων για την επίλυση του προβλήματος της διάβρωσης και την ανάπλαση της περιοχής, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και σημαντικές δράσεις δημοσιότητας για τα αποτελέσματα του έργου, για την ενημέρωση όλων των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και εκμετάλλευση της παράκτιας περιοχής.