28-4-2014. Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας.

28/04/2014 09:43  -  468 αναγνώσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σητεία    23  Απριλίου 2014

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                     Αρ.Πρωτ.: 1971

 Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ             

       * * * * * * * * *                               

 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        ΠΡΟΣ                          

                                                               ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ.Δνση  :   Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9        ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

                        723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :  2843340541, 500,501

Fax.              :  2843024584 & 29243

E-maili        :   zoumakis@sitia,gr 

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την  29η Απριλίου 2014   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 14.00  στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  Δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ  έκτασης 50,46 Μ2  για  θαλάσσιa μέσa  αναψυχής
 2.  Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος  φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  Δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 121,42 τ.μ. για ομπρέλες-καθίσματα
 3.  Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας της Σητείας  , περιοχή ΠΛΑΖ (μεταξύ ξενοδοχείων SITIA BAY και SITIA BEACH),  τμήμα 49,40 τ.μ. για θαλάσσια σπορ
 4.  Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας της Σητείας  περιοχή ΑΛΜΥΡΙΚΙ, τμήμα 150,08 τ.μ για ομπρέλες-καθίσματα
 5.  Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας της Σητείας  περιοχή ΑΛΜΥΡΙΚΙ, τμήμα 49,08 για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
 6.  Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΒΑΙ,  τμήμα 75,17 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής
 7.  Kαθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ  περιοχή ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ 89,85 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής
 8. Kαθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ  περιοχή ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ 184,99  τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής
 9. Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  Δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 61,36 τ.μ. τ.μ. για ομπρέλες-καθίσματα
 10.  Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής  Δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμήματος  της παραλίας  ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ περιοχή ΜΑΖΝΤΑ ΑΜΜΟΣ 122,68 τ.μ  για ομπρέλες-καθίσματα
 11.  Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου για την  στέγαση του Δημαρχείου
 12. Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου για την  στέγαση υπηρεσιών του Δήμου
 13. Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου για την  δημιουργία πάρκιγκ αυτοκινήτων  στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδίων
 14. Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου για την  δημιουργία πάρκιγκ αυτοκινήτων  στην Τοπική Κοινότητα  Πισκοκεφάλου
 15. Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου για την  δημιουργία πάρκιγκ αυτοκινήτων  στην Τοπική Κοινότητα  Σκοπήςν
 16.   Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου για την  δημιουργία πάρκιγκ αυτοκινήτων  στην Τοπική Κοινότητα  Παλαικάστρου
 17.  Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (κατάστημα) του Δήμου επί της οδού Β.Κορνάρου 57
 18. Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (οικία)  του Δήμου επί της οδού  Μύσωνος 76
 19. Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (παραδοσιακό ελαιοτριβείο  του Δήμου  στην Τοπική Κοινότητα Μαρωνιάς.
 20. Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (βοσκότοπος)  του Δήμου  στη θέση  ΚΑΨΑΣ Λάστρου
 21.  Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (βοσκότοπος)  του Δήμου  στη θέση  ΣΠΑΘΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ  Λάστρου
 22.   Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (βοσκότοπος)  του Δήμου  στη θέση  ΦΑΡΑΓΓΙ Λάστρου
 23.   Καθορισμός όρων  φανερής, προφορικής, & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (βοσκότοπος)  του Δήμου  στη θέση  ΒΙΓΛΑ  Λάστρου
 24.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή που συστήθηκε  στην τοπική Κοινότητα  ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ  στο όνομα του Προέδρου του Συμβουλίου  κ  Μαθιουδάκη Εμμανουήλ
 25. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή που συστήθηκε  στην τοπική Κοινότητα  ΛΙΘΙΝΩΝ   στο όνομα του Πρόεδρου του Συμβουλίου  κ. Χατζάκη Ιωάννη
 26.  Έκδοση ενταλμάτων  προπληρωμής για πληρωμή δαπανών  για επεκτάσεις εξωτερικού φωτισμού   πόλης και οικισμών 
 27.  Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου
 28. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 
 29. Λήψη απόφασης για καταβολή  βάσει  τελεσίδικης  δικαστικής απόφασης για εργολαβικές   αμοιβές 2.550,00 Ευρώ σε κατοίκους σκοπής
 30. Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πιστώσεων σε βάρος Κωδικών Αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την πληρωμή δαπανών.

 

O  Πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

Πατεράκης Θεόδωρος

    Δήμαρχος Σητείας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Αυγουστινάκης Ιωάννης

Αχλαδιανάκης Γεώργιος

Δελημπαλταδάκης Γεώργιος

Νικολαίδης  Εμμανουήλ

Τσιφετάκης Εμμανουήλ

Μαυροματάκης Εμμανουήλ

με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας

ή κωλύματος συμμετοχής να ενημερώσουν

την υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού