17-2-2014. Συνεδρίασε η επιτροπή Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σητείας.

17/02/2014 13:06  -  409 αναγνώσεις

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13/2/2014 στο Δημαρχείο Σητείας υπό την προεδρία του Δημάρχου η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής που έχει συσταθεί για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σητείας.

Στόχος της Επιτροπής, στα πλαίσια της ενοποίησης των 4 Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Καλλικρατικού πλέον Δήμου Σητείας, είναι να εισηγηθεί τις τροποποιήσεις εκείνες που θα πρέπει να θεσμοθετηθούν προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις που έχουν παρατηρηθεί από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή τους. 

Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, να ζητηθεί σε 1η φάση η γνωμοδότηση όλων των τοπικών φορέων προκειμένου να διαμορφωθεί εν τέλει ένα σχέδιο πρότασης επίκαιρο και δίκαιο, που θα έχει παράλληλα και την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή. Οι εργασίες της Επιτροπής θα συνεχιστούν σε επόμενη συνεδρίαση η οποία προσδιορίστηκε για την Τρίτη 4/3/2014, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος συλλογής απόψεων αλλά και προετοιμασίας των σχετικών εισηγήσεων από τα μέλη της επιτροπής.