15.9.2014.Υπεγράφη σύμβαση για την προμήθεια - εγκατάσταση υδρομετρητών.

15/09/2014 13:56  -  454 αναγνώσεις

Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ

Πλαστήρα 31  Σητεία  72300

Τηλεφ.κεντρο: 243028335

www.deyasitias.gr

                                                               

 

                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις  12  Σεπτεμβρίου  2014    στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας   υπογράφηκε η σύμβαση    μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας κ.Πετρουλακη Θοδωρη  και  του  αναδόχου   κ.Πετρουλια  Γ, νόμιμου εκπρόσωπος της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ   για την εκτέλεση του παρακάτω έργου :

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α – Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η 

 Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ω Ν

Ποσου   99.950,00 ΕΥΡΩ  (χωρίς Φ.Π.Α.). από  ιδίους  πόρους  της  ΔΕΥΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την έλλειψη υδατικών πόρων της Κρήτης   αλλά και τις σύγχρονες αποδεδειγμένες Ευρωπαϊκές και διεθνείς στρατηγικές  πρακτικές  ελέγχου  διαρροών  που  οφείλονται  στους  ακατάλληλους υδρομετρητές, με  την  προμήθεια  αυτή  θα  εγκαταστήσει ,σε  ολη  την  περιοχη  ευθυνης  της,  υδρομετρητές  της υψηλότερης δυνατής ακρίβειας και ευαισθησίας, ειδικά στις πολύ χαμηλές (μικρές) παροχές , ετσι ώστε να καταγράφονται όλες οι καταναλώσεις νερού .

Αποφάσισε μετά από δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, να προμηθευτεί:

1. Υδρόμετρο ονομαστικής διαμέτρου  ½΄΄ (τεμ. 500,00)  με μήκος  σώματος 110 mm , ταχυμετρικό ξηρού τύπου, απλής ριπής ,μεικτής ανάγνωσης  με προσαρμοσμένο φίλτρο στο στόμιο εισαγωγής νερού για κατακράτηση των φερτών υλικών .

2. Υδρόμετρο ονομαστικής διαμέτρου ½΄΄ (τεμ. 1500,00) με μήκος σώματος 145 mm ταχυμετρικό  υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου με σπείρωμα άκρων  G3/4B ,και με προσαρμοσμένο φίλτρο σωληνωτού τύπου του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη διατομή εισόδου νερού .

3. Υδρόμετρο ονομαστικής διαμέτρου ½΄΄ (τεμ. 1000,00) με μήκος σώματος 190 mm ταχυμετρικό  υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου με σπείρωμα άκρων   G3/4B ,και με προσαρμοσμένο φίλτρο σωληνωτού τύπου του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη διατομή εισόδου νερού .

4. Εγκατάσταση υδρομετρητών L 110- 145-190 εντος πόλεως Σητείας 500 τεμ .

5. Εγκατάσταση υδρομετρητών L 110- 145-190   των οικισμών 1500 τεμ .

 Ο ανοικτός διαγωνισμός διενεργήθηκε την 29-07-2014, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, βάσει της υπ’ αριθ. 101/2012 απόφαση έγκρισης μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό  ορών διακήρυξης  του Προέδρου.

Η πληρωμή της προμήθειας – εγκατάστασης υδρομετρητων θα γίνει :

Εξόφληση της συμβατικής άξιας του 50% της ποσότητας που θα παραδοθεί – εγκατασταθεί μέχρι το τέλος του 2014 και μετά την οριστική παραλαβή αυτού του μέρους της ποσότητας , και αφού υπογραφούν τα σχετικά  πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα οριστεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Εξόφληση της συμβατικής άξιας του υπόλοιπου  50% της ποσότητας που θα παραδοθεί – εγκατασταθεί κατά την ισχύ της σύμβασης  και μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος  αυτού, και αφού υπογραφούν τα σχετικά  πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα οριστεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

                                                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΔΕΥΑ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                            Πετρουλακης  Θοδωρης