ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

22/07/2019 14:31  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 26 Ιουλίου έτους 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση  Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ. οικονομικού  έτους 2019
  1.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «συντήρηση ηλεκτρικών

                     εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας».  

  1. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Κοκολάκη Κωνσταντίνο   για τοποθέτηση σταντ , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΒΑ», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 16».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ