ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

05/03/2018 13:08  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                             

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 9 Μαρτίου  έτους 2018 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

 

1.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παρεχόμενων γενικών  υπηρεσιών, για το έτος 2018.

2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρoϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2018.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ