28-11-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

28/11/2016 08:44  -  49 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

                                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2016  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στο παρακάτω θέμα:

 

1. Ψήφιση  προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης

    (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ