20-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων».

20/10/2015 13:15  -  225 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σητεία:  20/10/2015                     

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                 Αρ.Πρωτ.   720

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

ΝΠΔΔ                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                     

Ταχ.Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300

Τηλέφωνο   : 2843340555                                                   

FAX        :     2843029243                                                           

E-mail     :    fountoulakis@sitia.gr                                       

Πληροφορίες : Φουντουλάκης Ιωάννης                                                      

                                                                     

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών  εγκαταστάσεων».

 Σας ανακοινώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση από το Πρόεδρο την προμήθεια  «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων».  όπως αναλυτικά περιγράφονται  στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  37/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σχετική τεχνική έκθεση της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ


1

Χρώμα για βαφή καθισμάτων (συσκευασία 2,5 lt)

ΤΕΜ

20

24,5

490,00 €


2

Χαμεράϊτ Κυπαρρισί 750 ml

ΤΕΜ

16

10,5

168,00 €


3

Βερνίκι ξύλου (νερού)750 ml

ΤΕΜ

4

8

32,00 €


4

Ρολό R/G Β.Τ.

ΤΕΜ

11

5,7

62,70 €


5

Πινέλο μαύρη τρίχα Νο 3

ΤΕΜ

10

2,75

27,50 €


6

Διαλυτικό  4 lt

ΤΕΜ

2

12,1

24,20 €


 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

804,40 €


 

 

 

 

Φ.Π.Α 23%

185,01 € 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

989,41 €


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, Βαρθολομαίου 9-Σητεία, Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προσφοράς των ειδών της τεχνικής έκθεσης

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, υπ΄όψιν της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί προς το Πρόεδρο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος

 

 

Πετρουλάκης  Θεόδωρος