ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

16/04/2018 14:53  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                             

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 20 Απριλίου  έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

 

1.Έγκριση πιστώσεων πρoϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2018.

2.Υποκατάσταση αναδόχου της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Σητείας λόγω

   συνταξιοδότησης.

3. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στον Σφακιωτάκη 

    Εμμανουήλ για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του «Πιτσαρία –

    Εστιατόριο)», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 28».

4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην Σκανδαλάκη Χριστίνα  

    για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της «Επιχείρηση μαζικής

    εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού 

    Κ. Καραμανλή 38».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ