Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

11/10/2017 15:35  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                  

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  έτους 2017  Παρασκευή και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στο παρακάτω θέμα:

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων του Δ.Λ.Τ. Σητείας οικονομικού έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ