24-3-2011. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

24/03/2011 12:37  -  666 αναγνώσεις

 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των όρων παραχώρησης στο Δήμο Σητείας της χρήσης έκτασης

           πρώην στρατοπέδου της Πολεμικής αεροπορίας εμβαδού 7395,38 τ.μ. στη

           θέση «Μυστρί», για τη δημιουργία εγκατάστασης παρατηρητηρίου της φύσης

           και ουρανίων σωμάτων.

 

  Κύριε Υπουργέ,   

  Τον Ιούνιο του 2010, ικανοποιώντας ένα μακροχρόνιο αίτημα του Δήμου Σητείας αλλά και φορέων της περιοχής μας, υπογράψατε απόφαση για την προσωρινή παραχώρηση στο Δήμο μας της χρήσης έκτασης πρώην στρατοπέδου της Πολεμικής αεροπορίας εμβαδού 7395,38 τ.μ. στη θέση «Μυστρί», για τη δημιουργία εγκατάστασης παρατηρητηρίου της φύσης και ουρανίων σωμάτων. Μεταξύ όμως των όρων της εν λόγω παραχώρησης, αναφέρεται ότι :

«Το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά την παραχώρηση της χρήσης της υπόψη έκτασης , εφόσον τούτο επιβάλλουν αντίστοιχες ανάγκες αυτού ή και του Δημοσίου γενικότερα. Σε αυτή την περίπτωση ο παραχωρησιολήπτης υποχρεούται στην άμεση αποχώρησή του χωρίς να έχει δικαίωμα να προβάλλει αξίωση για οιουδήποτε είδους αποζημίωση για τις δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών, οι δε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις που δεν θα απομακρυνθούν θα παραμείνουν επ’ ωφελεία της Π.Α.».

  Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε κύριε Υπουργέ, ο Δήμος μας θα επιχειρήσει να εντάξει τη δαπάνη του έργου (η οποία θα υπερβεί το 1.000.000 €) σε κάποιο Ευρωπαικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, ο παραπάνω όρος θα πρέπει να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί με άλλον που να προσδιορίζει το χρόνο της προσωρινής παραχώρησης  της έκτασης για τουλάχιστον είκοσι χρόνια μετά το πέρας της αποπεράτωσης του έργου (άρα τουλάχιστον μέχρι το έτος 2033) χωρίς τη δυνατότητα από μέρους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ της ανάκλησης της εν λόγω παραχώρησης χρήσης της έκτασης κατά το χρονικό διάστημα αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι βέβαιο ότι οποιοδήποτε αίτημα από την πλευρά μας για τη χρηματοδότηση του έργου, θα πέσει στο κενό.         

  Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε σο αίτημά μας αυτό το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ένα τόσο σημαντικό για την επιστήμη, την παιδεία και την τεχνολογία έργο για την περιοχή μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.