24/2/2011. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

24/02/2011 11:40  -  550 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ : Αύξηση του τέλους υπέρ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).  

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας θέσουμε το θέμα που έχει προκύψει με την υπέρμετρη αύξηση (1857 %) του τέλους υπέρ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τέλους Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (Δ.Ε.Τ.Ε.).  στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. Το πρόβλημα που δημιουργείται από τις αυξήσεις αυτές είναι τεράστιο ειδικά για τους Δήμους, στους οποίους η επιβάρυνση είναι δυσβάστακτη εξαιτίας των λογαριασμών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που καταβάλλουν ετησίως στη Δ.Ε.Η. για αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, κλπ. Παραδειγματικά και μόνο σας αναφέρουμε ότι ο Δήμος Σητείας - στην κτηματική περιφέρεια του οποίου έχουν αναπτυχθεί σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. – εισέπραξε την προηγούμενη χρονιά ποσό 305.000 € από το τέλος Α.Π.Ε. που του αναλογεί, ποσό το οποίο δεν επαρκεί ούτε στο ελάχιστο για να καλύψει την αύξηση του τέλους Α.Π.Ε. των λογαριασμών Δ.Ε.Η. του Δήμου Σητείας ! Ως εκ τούτου, προκύπτει αδυναμία του Δήμου να διαθέσει τα χρήματα αυτά για το σκοπό τον οποίο εισπράττονται, δηλαδή την εκτέλεση έργων στις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. Φυσικά το πρόβλημα φέτος αναμένεται να είναι εντονότερο, μετά τη συνένωση του Δήμου Σητείας με τους Δήμους Ιτάνου και Λεύκης όπου επίσης έχουν αναπτυχθεί σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. 

 

  Προτείνουμε λοιπόν κε Υπουργέ, τη Νομοθετική ρύθμιση του θέματος με την απαλλαγή των Ο.Τ.Α. από την υποχρέωση καταβολής των Ε.Φ.Κ. και Δ.Ε.Τ.Ε. καθώς και του νέου αυξημένου τέλους Α.Π.Ε. στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγκαστούν οι Δήμοι να μετακυλίσουν την αύξηση αυτή στους λογαριασμούς των δημοτών, κάτι που θα προκαλέσει – δικαιολογημένες - κοινωνικές αντιδράσεις ειδικά στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα. 

 

  Ελπίζοντας ότι θα λάβετε υπόψη σας τα αναφερόμενα στην επιστολή μας και θα προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιλυθεί το σοβαρότατο αυτό θέμα που ταλανίζει όλους τους Δήμους της χώρας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.