6/6/2011.ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΗΣ

06/06/2011 12:53  -  393 αναγνώσεις

Μετά την παραίτηση του κ. Ελευθεριάδη Ελευθέριου συμβούλου τοπικής κοινότητας Σκοπής, στη θέση του ορκίστηκε σήμερα 6/6/2011 και ανέλαβε καθήκοντα, ο πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος κ. Κοξαράκης Ιωάννης.